Siêu Đạo Chích KaiTo Kid - Tập 9 Tiếng Việt

Siêu Đạo Chích KaiTo Kid - Tập 9 Tiếng Việt

Siêu Đạo Chích Kid - KaiTo Kid - Tập 9 Tiếng Việt

Anime : KaiTo Kid (Siêu Đạo Chích Kid)

Chú Thích Anime : Kaito Kuroba (黒羽 快斗 Kuroba Kaitō, Hắc Vũ Khoái Đẩu), thường gọi là Siêu đạo chích Kid, tên Nhật Bản là Kaitou Kid (怪盗キッド Kaitō Kiddo) là một nhân vật trong bộ truyện Thám tử lừng danh Conan và Magic Kaito của tác giả Gosho Aoyama.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=xB9TOTskEa8

Siêu Đạo Chích KaiTo Kid - Tập 9 Tiếng Việt
Watch the video

Siêu Đạo Chích Kid - KaiTo Kid - Tập 9 Tiếng Việt

Anime : KaiTo Kid (Siêu Đạo Chích Kid)

Chú Thích Anime : Kaito Kuroba (黒羽 快斗 Kuroba Kaitō, Hắc Vũ Khoái Đẩu), thường gọi là Siêu đạo chích Kid, tên Nhật Bản là Kaitou Kid (怪盗キッド Kaitō Kiddo) là một nhân vật trong bộ truyện Thám tử lừng danh Conan và Magic Kaito của tác giả Gosho Aoyama.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=xB9TOTskEa8

Mới cập nhật